Achiziții publice

Ofertele vor fi deschise pe data de 02.06.2016, ora 12:00 în prezența reprezentanților/împuterniciților economici. Se vor verifica documentele depuse, se vor da citire ofertelor financiare depuse, se va întocmi Procesul verbal al ședinței de deschidere a ofertelor, se va înmâna 1 exemplar reprezentanților op. economici participanți, iar op. economici care nu au putut fi prezenți vor primi pe e-mail o copie scanată după procesul verbal. Criteriul de desemnare a ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut.

Descrierea serviciului: asigurarea,la cererea autorității contractante, a echipamentelor/instalațiilor audio sau altele, a aparatelor individuale de sonorizare, a resurselor umane și materiale, fie de natură provizorie, fie definitive, pentru crearea condițiilor necesare traducerii simultane la ședințele Consiliului Județean Harghita sau la alte evenimente unde acest lucru este necesar, în Palatul Administrativ al Județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc. Valoarea estimată a lucrării este de 12.825,00 lei, fără TVA.

Spitalul de Psihiatrie Tulgheș demarează lucrări de refacere pe perimetrele încăperilor pardoselei din linoleum sudabil la pavilionul nr. 5 mansarda - Spitalul de Psihiatrie Tulgheș. Valoarea estimată a lucrării este de 5.676,00 lei, fără TVA.

Întărirea capacității de administrare și creșterii capacității instituționale a structurii de administrare corelat cu responsabilitățile contractului de administrare și cu sarcinile principale care decurg din asigurarea unui management eficient prin implementarea Planului de Management Integrat, elaborat și revizuit pe principii N2000 ale Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș.

Obiectul achiziției publice este: lucrări de înlocuire tâmplărie exterioară din lem/metal cu tâmplărie termoizolantă din PVC alb, la parterul și etajul Pavilionului nr. 10, din cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș.

Specificațiile tehnice detaliate pe capitole de lucrări sunt prezentate în proiectul tehnic și caietul de sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire. Pentru aceste motive, prin cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală s-a propus lucrarea Reabilitare drum comunal DC226 din comuna Mugeni, sat Dobeni, județul Harghita.

Execuție lucrări "Îmbunătățirea infrastructurii drumurilor de exploatație agricolă în comuna Voșlăbeni, Județul Harghita". Valoarea estimată a contractului de execuție este de 2.305.669,77 ron, fără TVA, din care investiția de bază este 2.042.900 ron, Organizarea de șantier (OS) este 53.354 ron și Cheltuieli de diverse și neprevăzute (CDN) este 209.415,77 ron.

Execuție lucrări de modernizare a drumurilor agricole în localitatea Cozmeni, în cadrul proiectului ,,Reabilitarea drumurilor de exploatare agricolă din comuna Cozmeni, județul Harghita (drum de exploatare Dékány, Csépány, Hidegkut)”, inclusiv lucrări pentru Protecția conductei de gaze.

Autoritatea contractantă a desfășurat procedura de cerere de oferte inițială. Achiziționarea unui pachet GIS, pentru realizarea proiectului „Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmas, ROSCI0027, ROSPA0018“- cod SMIS CSNR 36868

Reabilitare captare, stație de tratare apă, comuna Ciumani, județul Harghita. Valoarea estimată a contractului de execuție este de 832.744,11 RON fără TVA, din care investiția de bază este 832.744,11 RON, Organizarea de șantier (OS) este 0,00 RON și Cheltuieli diverse și neprevăzute (CDN) este 0,00 RON.

Servicii de arhitectură; servicii de inginerie și servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbană și servicii de arhitectură peisagistică; servicii conexe de consultanță științifică și tehnică; servicii de testare și analiză tehnică.

Prin realizarea acestei proceduri de cerere de ofertă se urmărește achiziționarea de lucrări de execuție pentru „Reabilitarea și modernizarea școlii vechi cu etaj din Suseni, structură aparținătoare Școlii Generale „Elekes Vencel” din comuna Suseni, județul Harghita.

Obiectivul acestei achiziții publice constă în servicii de consultanță în elaborarea „Strategiei de Dezvoltare Generală a județului Harghita pentru perioada 2015-2020", documentul care va răspunde nevoilor de dezvoltare socio-economică a județului Harghita și care va fi corelat cu liniile directoare europene,naționale și regionale.

Realizarea unei pagini web specifice centrului de informare și promovare turistică, în cadrul proiectului „Creare și dotare Centru Național de Informare și Promovare Turistica în Municipiul Gheorgheni".

Dotarea centrului de informare și promovare turistică, în cadrul proiectului „Creare și dotare Centru Național de Informare și Promovare Turistică în Municipiul Gheorgheni". Această activitate cuprinde furnizarea echipamentelor IT, produselor soft și mobilierului specific.

Abonează-te la Newsletter

 

Fii printre primii care vor afla despre cele mai noi ştiri, achiziţii publice, executări silite, fonduri nerambursabile, conferinţe şi cursuri!

Mă înscriu

Ultimele știri

[14:11]

TRANSILVANIA INTERCONSULT IPURL, cu sediul...

[08:31]

TRANSILVANIA INTERCONSULT IPURL, cu sediul în Miercurea-Ciuc...

[10:06]

Suprafața totală a complexului este de 1,1 ha, se află lângă...

[09:45]

Clădirea de 4 etaje, construită în anii 1980 are 48...

[09:32]

După încetarea încălzirii urbane, în clădirea de cazan din...

[09:00]

Clădirea funcționa ca o baie publică cu apă sărată, însă cu...

[12:22]

TRANSILVANIA INTERCONSULT IPURL, cu sediul în Miercurea-Ciuc...

[12:54]

De vânzare prin licitație publică: bunuri imobile în M.-Ciuc...

[12:51]

De vânzare prin licitație publică: bunuri imobile și mobile...

[10:51]

Transilvania Interconsult IPURL, lichidatorul judiciar al SC...

Curs Valutar

Autentificare utilizatori